Περιβάλλον

Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΒΕΚΤΕ σέβεται όχι μόνο τον κόσμο των ζώων αλλά και το περιβάλλον. Έχει εντάξει στις δραστηριότητές της δράσεις που σχετίζονται με την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Το 40% της κατανάλωσης στην παραγωγική μας μονάδα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «SOLAR PARK», εξοικονομώντας έτσι πολύτιμους ενεργειακούς πόρους.

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας βασίζεται στο δίπτυχο:

  • Διασφάλιση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων
  • Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων

 

Η εταιρεία διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο, με μηχανήματα και εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, όπου εφαρμόζονται οι τελευταίες και πιο καινοτόμες μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής. Επομένως ΔΕΝ υπάρχουν Υγρά & Στερεά Απόβλητα.

Η εταιρεία ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ μεγιστοποιεί τη χρήση των κουκουτσιών ελιάς με την καύση τους για την παραγωγή ατμού για παστερίωση στην παραγωγική της μονάδα. Ένας άλλος καινοτόμος τρόπος εξοικονόμησης πολύτιμης ενέργειας χρησιμοποιώντας τις πέτρες ελιάς.

Τα προϊόντα μας DASKO συσκευάζονται σε πλήρως ανακυκλώσιμη συσκευασία.

Ας συνοψίσουμε:

  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Χωρίς Υγρά απόβλητα και ανακύκλωση των στερεών απόβλητων
  • Παραγωγή ατμού με χρήση πυρηνόξυλου που παράγεται στην Κρήτη
  • Χρήση ανακυκλώσιμων συσκευασιών
X