Επικοινωνία

Ρέθυμνο,Κρήτη,

Ελλάδα

Τεχνικά

ζητήματα:

0030 6974091314

Προϊόντα και

Παραγγελίες:

0030 2831031371

0030 6936596334

Email

επικοινωνίας:

info@chdaskalaki.com

German Distributor:

JPT Agri

0049 1743572068

www.jptagri.de

Επικοινωνία

X